Pasaulinę kultūros dieną – pasirašoma Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)“ bendradarbiavimo sutartis

2022-04-15 nuo 09:00 iki 16:00
Kretingos VIešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Dvasios tėvo J. A. Pabrėžos gimimo, studijų ir kunigavimo šalies parapijose palikimas, tarsi kelias, jungiantis Skuodo, Varnių, Šiluvos, Raudėnų, Tverų, Plungės, Kartenos, Kretingos vietoves.

Kreiptasi į minimų vietovių savivaldybių merus dėl bendradarbiavimo galimybės, išsaugant bei aktualizuojant J. A. Pabrėžos gyvenimo atminimą.

Atsižvelgiant į gautus šalies savivaldybių merų raštus, Kretingos rajono savivaldybės taryba 2022 m. vasario 24 d. sprendimu pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui, kurios tikslas – rajonų bendradarbiavimas siekiant įsitraukti į inicijuojamą ir kuriamą kultūros kelią „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“, skirtą J. A. Pabrėžos gyvenimo atminimui ir jo kultūrinio bei dvasinio palikimo išsaugojimui bei aktualizavimui.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, minėdama Pasaulinę kultūros dieną, 2022 m. balandžio 15 d. organizuoja metodinę dieną inicijuojamo kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ partneriams Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje.

Turizmo ir kultūros įstaigų atstovai iš Skuodo, Telšių, Raseinių, Šiaulių, Kretingos rajonų ir Rietavo savivaldybių aptars bendradarbiavimo galimybes ir įsipareigojimus. Dalyvaus seminare-diskusijoje „Kultūros kelio „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“ kūrimo ir sklaidos galimybės“ (lektorė Rūta Stankuvienė, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė).

Savivaldybių, kuriose tarnavo J. A. Pabrėža, merai pasirašys bendradarbiavimo ryšius įtvirtinančias sutartis.

Pasivaikščioti J. A. Pabrėžos gyvenimo pėdsakais metodinės dienos dalyvius pakvies rajono gidės Dianos Jomantaitės-Jonaitienės vedama ekskursija „Vienuolių takais“.

Renginyje dalyvaus br. kun. Evaldas Darulis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras.

Susiję skelbimai