Įamžins Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo vietą

2021-10-30 17:00
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. 2021 m. spalio 30 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyks šventinis minėjimas mokslininkui, botanikui, pedagogui, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyviui, žemaičių raštijos veikėjui, mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti.

J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventins J. A. Pabrėžos gyvenimą įamžinančią atminimo lentą šv. Mišių metu Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Susiję skelbimai