Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas

ES projektai ir investicijos

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais VšĮ Šv. Antano dienos centras ir Kretingos socialinių paslaugų centras įgyvendina projektą „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kretingos rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, įgalinančias sėkmingai įveikti krizines situacijas.

Projektu teikiamos šios nemokamos paslaugos:

  • pozityvios tėvystės mokymai;
  • psichosocialinė pagalba;
  • šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
  • mediacijos paslaugos;
  • vaikų priežiūros paslaugos;
  • asmeninio asistento.

Bendra projekto vertė – 363 919 Eur, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“.

 

Projekto vykdytojai:

  

Projekto pabaiga: 
2022-12-31

Susiję skelbimai