Įgyvendintas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“

ES projektai ir investicijos

2016 m. rugsėjo mėn. Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-31-0006). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą.

Projekto tikslinė grupė – mažas pajamas gaunantys Kretingos rajono savivaldybės gyventojai, kurie laukia socialinio būsto nuomos eilėje.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta  16 socialinių butų Kretingos rajone, taip pagerinant asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, galimybes apsirūpinti gyvenamuoju būstu.

Projekto pavadinimas – „Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“.

Projekto vykdytojas – Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 563 241,32  Eur (skirta lėšų iš Europos regioninio plėtros fondo – 459 854,60 Eur).

 

Projekto pabaiga: 
2023-11-30

Susiję skelbimai