TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
46
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2022-09-16 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 46-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius

Svarstymas ir balsavimas

Balsavimas: 
Balsavimo laikas: 
2022-09-16 10:12:03
Už: 
Antanas Puodys
Raimundas Puškorius
Darius Petreikis
Vytautas Ročys
Vilius Adomaitis
Vaidas Kuprelis
Antanas Kalnius
Dangiras Samalius
Vitalija Valančiutė
Jolita Vaickienė
Juozas Mažeika
Rimantas Macius
Simas Končius
Stasys Kaniava
Vaida Jakumienė
Romualdas Jablonskis
Dovydas Bajoras
Marius Meškauskas
Tomas Abelkis
Algimantas Šoblinskas
Prieš: 
Steponas Baltuonis
Konstantinas Skierus
Vladas Baltuonis
Augenija Juknevičienė
Valerijonas Kubilius
Svarstymo rezultatas: 
Pritarta
Klausimo Nr.: 
3
Informacija
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius

Svarstymas ir balsavimas

Balsavimas: 
Balsavimo laikas: 
2022-09-16 11:14:59
Svarstymo rezultatas: 
Pritarta