TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
41
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2022-03-31 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 41-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
3
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendime Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (T1-93)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metams sąrašų patvirtinimo (T1-113)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
5
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-276 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo" pakeitimo (T1-109)
Pranešėja: 
Vaiva Lukošienė
Klausimo Nr.: 
16
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms (T1-104)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-256 "Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (T1-100)
Pranešėja: 
Margarita Lipskienė
Klausimo Nr.: 
19
Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo (T1-88)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
20
Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo (T1-92)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
21
Dėl Kretingos rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendrųjų strateginio veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitos struktūrų patvirtinimo (T1-99)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
27
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“ pakeitimo (T1-97)
Pranešėja: 
Rasmina Beniušienė
Klausimo Nr.: 
29
Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei (T1-111)
Pranešėja: 
Kristina Žiaušienė
Klausimo Nr.: 
30
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (T1-91)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
31
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo (T1-94)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
32
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo (T1-95)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
36
Informacija
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius