TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
40
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2022-03-02 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl neeilinio 40-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Dangiras Samalius
Klausimo Nr.: 
3
Dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Kretingos rajono savivaldybės (Lietuva) ir Polesko rajono savivaldybės (Kaliningrado sritis, Rusija) nutraukimo (T1-87)
Pranešėjas: 
Dangiras Samalius
Klausimo Nr.: 
4
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos rezoliucijos
Pranešėjas: 
Dangiras Samalius