TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
39
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2022-02-24 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 39-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
7
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-59)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (T1-53)
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
11
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos 2021 metų priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai (T1-64)
Pranešėjas: 
Vilius Adomaitis
Klausimo Nr.: 
12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymo, jų naudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-80)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
14
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo (T1-78)
Pranešėja: 
Monika Norvaišienė
Klausimo Nr.: 
17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (T1-62)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
20
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-160 "Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios (T1-74)
Pranešėja: 
Margarita Lipskienė
Klausimo Nr.: 
35
Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T1-56)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
39
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius