TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
37
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-12-22 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
3
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo (T1-371)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 37-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-57 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (T1-369)
Pranešėja: 
Lina Rimkuvienė
Klausimo Nr.: 
14
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (T1-365)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
15
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (T1-364)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (t1-366)
Pranešėja: 
Dalia Činkienė
Klausimo Nr.: 
17
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (T1-370)
Pranešėja: 
Dalia Činkienė
Klausimo Nr.: 
18
Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (T1-372)
Pranešėja: 
Zita Abelkienė
Klausimo Nr.: 
19
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo" pakeitimo (T1-375)
Pranešėjas: 
Petras Šadreika
Klausimo Nr.: 
22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-295 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise" pakeitimo (t1-361)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
28
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius