TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
36
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-11-25 10:00
Posėdžio patalpa: 
Nuotolinis
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 36-ojo rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
2
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (T1-347)
Pranešėja: 
Jovita Michniovienė
Klausimo Nr.: 
6
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-301 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios (T1-348)
Pranešėjas: 
Darius Martinkus
Klausimo Nr.: 
18
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2021 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo (T1-330)
Pranešėja: 
Janina Gedvilienė
Klausimo Nr.: 
19
Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T1-337)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
20
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (T1-349)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
24
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios (T1-342)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
26
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius