TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
35
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-10-28 10:00
Posėdžio patalpa: 
Nuotolinis
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 35-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
13
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-168 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (T1-310)
Pranešėja: 
Gintautė Butavičiūtė
Klausimo Nr.: 
19
Informacijos