TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
33
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-08-26 10:00
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 33-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
6
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo (T1-257)
Pranešėjas: 
Gvidas Jonauskas
Klausimo Nr.: 
12
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (T1-262)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
13
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo (T1-268)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
18
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamo (rūpinamo) vaiko aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis piniginių normų tvirtinimo (T1-275)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
19
Dėl kišenpinigių smulkioms išlaidoms dydžio patvirtinimo tėvų globos netekusiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) Kretingos socialinių paslaugų centre (T1-265)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
22
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo (T1-274)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
23
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo (T1-270)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
25
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (T1-272)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
28
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius