TARYBOS POSĖDIS
Nr.: 
32
Būsena: 
Posėdis užbaigtas
Pradžios laikas: 
2021-06-30 10:00
Posėdžio patalpa: 
Nuotolinis posėdis
Posėdžio klausimai: 
Klausimo Nr.: 
1
Dėl 32-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
3
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-134 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo“ pakeitimo (T1-235)
Pranešėja: 
Alma Rumbutienė
Klausimo Nr.: 
7
Dėl projekto „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“ įgyvendinimo (T1-242)
Pranešėja: 
Jolanta Mickevičienė
Klausimo Nr.: 
9
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo (T1-253)
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius
Klausimo Nr.: 
16
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (T1-238)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
17
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ (T1-230)
Pranešėja: 
Sigutė Jazbutienė
Klausimo Nr.: 
19
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendime Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ (T1-223)
Pranešėja: 
Asta Burbienė
Klausimo Nr.: 
21
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo (T1-248)
Pranešėja: 
Kristina Gimžauskaitė-Mažonienė
Klausimo Nr.: 
37
Informacijos
Pranešėjas: 
Antanas Kalnius