Priimami prašymai dėl socialinės paramos mokiniams

Artėjant naujiems mokslo metams, Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Teisę į socialinę paramą turi mokiniai, kurių šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur). Išimtiniais atvejais (sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo, negalios atvejais, kai bendrai gyvenantys asmenys patiria socialinę riziką ir kt.), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu jų šeimos (globėjo) pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra didesnės kaip 153 Eur, bet neviršija 204 Eur.

Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 57 Eur parama vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti priimami iki spalio 5 d. Vėliau ši parama nebus skiriama.

Prašymai dėl nemokamo maitinimo priimami nuo liepos 1 d. visų mokslo metų eigoje. Šiais mokslo metais Kretingos rajono savivaldybėje įvesta naujovė – socialinės rizikos šeimose augantys vaikai, kurių materialinė padėtis labai sunki, gali gauti nemokamus pusryčius. Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus bei seniūnijų specialistai, prieš priimant tokį sprendimą, patikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas bei surašo buities tyrimo aktą. O Paramos teikimo komisija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, siūlymus dėl pusryčių skyrimo pateikia Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjui.

Gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 445) 51 301.

Praėjusiais metais Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nemokamas maitinimas buvo skirtas 1 tūkst. 358 mokiniams už 219 tūkst. 663 Eur. Socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti gavo 915 mokinių, tam panaudota 41 tūkst. 724 Eur.

 

Gintarė Benaitytė
Informacinių technologijų skyriaus
vyriausioji specialistė