Viešojo pirkimo komisija

Darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijos

 

Nuolatinės Viešojo pirkimo komisijos nariai:
  1. Virginijus Domarkas – Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas;
  2. Sandra Grigaitytė-Gedvilienė – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, narė;
  3. Rima Lukauskienė – Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja, narė;
  4. Edita Samalienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
  5. Sonata Skominienė – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, narė;
  6. Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė.

 

Viešų ir privačių interesų deklaracijos skelbiamos Valstybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

 

Deklaracijų paieška