Kretingos seniūnija

 

Adresas: Rotušės a. 1, LT-97140 Kretinga

Faksas: (8 445) 51041

Faksas: (8 445) 51351 (gyv. vietos deklaravimas)

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Seniūnas Antanas Gedminas   (8 445) 51041 8 698 89090 antanas [dot] gedminas [at] kretinga [dot] lt
Seniūno pavaduotoja
Danutė Šeputienė
  (8 445) 79292 8 604 24155  danute [dot] seputiene [at] kretinga [dot] lt
Raštvedė Rasytė Vaičienė   (8 445) 79292   rasyte [dot] vaiciene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė socialinam darbui
Audra Viskontienė
  (8 445) 77935   audra [dot] viskontiene [at] kretinga [dot] lt
Soc. paramos vyresn. specialistė
Elvyra Kapočienė
  (8 445) 77935   elvyra [dot] kapociene [at] kretinga [dot] lt
Socialinė darbuotoja
Virginija Stakanskienė
  (8 445) 53156   virginija [dot] stakanskiene [at] kretinga [dot] lt
Žemės ūkio specialistas
Vilma Marcevičienė
  (8 445) 79292 8 604 24485 zuspecialistas [dot] kaimas [at] kretinga [dot] lt
Specialistas (gyv.vietos deklaravimui)
Aldona Miežetienė
  (8 445) 79292   kretingosk [dot] seniunija [at] is [dot] lt
Specialistas (ūkio reikalams)
Nerijus Toleikis
  (8 445) 79292 8 687 85690 nerijus [dot] toleikis [at] kretinga [dot] lt

 

Veiklos nuostatai

 

 

Darbo laikas:

I-IV 8:00 – 17:00

V 8:00 – 15:45

Pietų pertrauka 12:00– 12:45 

 

Apie seniūniją

Tankiausiai apgyvendinta seniūnija, plytinti pietvakarinėje rajono dalyje tarp Kretingos ir Palangos, apimanti 173 kv. m. plotą. Gyventojai verčiasi žemės ūkiu, įvairiomis paslaugomis, gyvulininkyste, baldų, langų, durų gamyba, mėsos perdirbimu, agroturizmu. Seniūnijos administracinis pastatas įsikūręs Kretingoje.

Stambiausia seniūnijos gyvenvietė – Vydmantai, išaugusi šalia Palangos kurorto ir vasaromis tampanti jo dalimi. Vydmantai išaugo iš Virkštininkų kaimo, kurio vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 metais. Čia gyvenusius žmones mena šalia esantys II – IV ir VIII – XIII amžių Kiauleikių kapinynai.

Tarp Vydmantų ir Kretingos yra Pryšmančių kaimas, kuriame žmonės gyveno nuo žalvario amžiaus. Apie tai liudija II – XIII amžių kapinynai.

Į šiaurę nuo Pryšmančių esančiame Kvecių kaime, Tenžės pakrantėje, išliko ankstyvojo laikotarpio pilkapynas bei VIII – XII amžių kapinynas, senosios kaimo kapinaitės, vadinamos maro kapeliais.

Kvecių kaimynystėje yra Rūdaičiai. Išlikę piliakalnis, alkakalnis ir kapinynai liudija, kad žmonės čia apsigyveno I amžiuje.
Netoli Rūdaičių, prie Tenžės upės, stūkso galingas Nagarbos piliakalnis, dėl savo formos vadinamas Bliūdkalniu. Čia stovėjo 1253 metais Kuršo vyskupo rašte minima pilis.

Į šiaurę nuo Nagarbos piliakalnio yra Tarvydų kaimas. Jo žemėje XIX a. įsikūrė Dimitravo kaimas, kuriame 1937 – 1944 m. veikė priverčiamųjų darbų stovykla. Čia kalintus Skuodo žydus ir vaikus vokiečiai 1941 m. rugpjūčio 15-16 d. sušaudė Dimitravo miške, Alkos kalne.

Į rytus nuo Tarvydų, abipus Akmenos upės, plyti Tūbausių kaimas, kuriame telkšo vienas didžiausių rajone 80 ha ploto užimantis tvenkinys. Tvenkinio pakrantėje yra II – XII a. Genčų kapinynas, o vienintelėje salelėje kyšo mūrinė koplytėlė, ženklinanti čia buvusias senąsias Genčų kaimo kapines. Tūbausiuose veikia Šv. Andriejaus bažnyčia.

Pietuose Tūbausiai ribojasi su Kurmaičių kaimu, kuris žinomas kaip viena seniausių Lietuvoje gyvenamųjų vietovių. Kaime rastas mamuto dantis ir slankstelis, akmeninių darbo įrankių, vienintelis rajone neolito laikotarpio žmogaus kapas, arabų monetų lobis. Prie Kurmaičių tvenkinio (82 ha) stūkso piliakalnis, I – VIII a. kapinynai.

Kretingos šiaurines prieigas supa antra pagal dydį seniūnijos gyvenvietė – Padvariai Joje išliko architektūrinis Kretingos dvaro polivarko pastatų ansamblis, prie Akmenos yra rekonstruoti III a. pr. Kristų – II a. pilkapiai, o ties Akmenos ir Dupulčio santaka – X – XIII a. kapinynas.

Šiaurės vakariniame Kretingos pakraštyje, už geležinkelio, po karo susiformavo dabartinis Kretingsodžio kaimas.

 

Seniūnijos veikla 

Kretingos seniūnija per savaitę

2015-11-16 – 2015-11-22

  • Per savaitę įvairiais klausimais kreipėsi 169 gyventojai.
  • Į seniūniją atvyko gyventi 8 gyventojai, išvyko – 8, mirė –1.
  • Adresų registre įregistruoti 4 nauji adresai, pritarta 2 statybos projektams per is – infostatyba, išduotos 35 faktinę padėtį patvirtinančios pažymos, atnaujintos 8 valdos, priimti prašymai ir sutvarkyti dokumentai 61 šeimai dėl įvairių išmokų, aplankyta 12 šeimų, prašančių kompensuoti būsto šildymo išlaidas.
  • Parengta Kretingos seniūnijoje auginamų ūkinių gyvūnų analizė. Lapkričio 1 d. buvo užregistruota 1080 galvijų, 46 arkliai, 232 avys, 59 ožkos, 78 kiaulės, 1710 triušių, 298 bičių šeimos ir 1 lama, 1086 vištos, 78 antys, 70 žąsų, 45 kalakutai ir 140 putpelių.
  • Lapkričio 20 d. socialinė darbuotoja Virginija Stakanskienė dalyvavo VTAS organizuotame pasitarime dėl socialinės rizikos šeimos situacijos vertinimo.
  • Dalyvauta projekte ,,Pagalba daiktais“. Sunkiai besiverčiančiai socialinės rizikos šeimai parūpinta vaikiškų batų.
  • Lapkričio 20 d. įvyko Socialinių klausimų komisijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 42 prašymai skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją ir 4 prašymai skirti socialinę pašalpą. Komisija peržiūrėjo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, kitus dokumentus ir rekomendavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui visiems pareiškėjams būsto šildymo išlaidų kompensacijas ir socialines pašalpas mokėti.
  • Klibių, Kretingsodžio, Kurmaičių, Kvecių, Pryšmančių, Tūbausių seniūnaitijose suorganizuoti seniūnaičių rinkimai, išrinkti 6 seniūnaičiai.
  • Genėti medžiai, grėbti lapai Rūdaičių parke, išvežti sugrėbti lapai iš Kurmaičių gyvenvietės visuomeninių teritorijų.
  • Dirbo 8 iš darbo biržos siųsti asmenys ir 3 socialinės pašalpos gavėjai.
 Išsamiau »

Kretingos seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių 2015 m. rinkimų grafikas

Eil.
Nr.
Seniūnaitijos pavadinimas
Seniūnaitijos teritorija
Susirinkimo vieta
Seniūnaičio rinkimo būdas
Susirinkimų data ir laikas
1.
Kvecių
Kvecių kaimas Kvecių kaime
pas ūkininką Kostą Milierių
Gyventojų susirinkimas 2015-11-16
16.00 val.
 
2.
Pryšmančių
Pryšmančių, Gestautų, Liepynės kaimai Pryšmančių kaime prie parduotuvės Gyventojų susirinkimas 2015-11-16
16.30 val.
 
 
3.
Tūbausių Tūbausių, Genčų, Dimitravo, Tarvydų kaimai Tūbausių kaime Užtvankos g. Gyventojų susirinkimas 2015-11-17
15.00 val.
 
 
4.
Kurmaičių
Kurmaičių, Tintelių kaimai Kurmaičių pradinės mokyklos salėje Gyventojų susirinkimas 2015-11-17
15.20 val.
 
 
5.
Klibių
Klibių, Daktarų, Traidžių, Voveraičių kaimai Klibių k. Poilsio -rekreacinės zonos pavėsinėje Gyventojų susirinkimas 2015-11-18
18.00 val.
 
 
6.
Kretingsodžio
Kretingsodžio kaimas Prie R.Valinskio baro (Liepų g. 2) Gyventojų susirinkimas 2015-11-19
17.00 val.
 
 
7. Rūdaičių Rūdaičių, Senkų, Ankštakių kaimai Rūdaičių kultūros namuose Gyventojų susirinkimas 2015-11-23
15.30 val.
 
 
8. Žibininkų Žibininkų, Užpelkių kaimai Žibininkų k. „HBH Juozo alus" patalpose Gyventojų susirinkimas 2015-11-23
16.00 val.
 
 
9. Padvarių Padvarių kaimas Padvarių k. Vaikų darželio „Eglutė" patalpose Gyventojų susirinkimas 2015-11-23
17.00 val.
 
 
10. Vydmantų Vydmantų, Parąžės, Vilimiškės, Kiauleikių kaimai Vydmantų kultūros namuose Gyventojų susirinkimas 2015-11-25
17.30 val.
 
 
 Išsamiau »

Informacija Kretingos seniūnijos vaikų tėveliams

Dėl kalėdinių dovanėlių ikimokyklinio amžiaus vaikams, nelankantiems lopšelio ar darželio, būtina užsiregistruoti Kretingos seniūnijoje iki 2015 m. gruodžio 18 d. (3 kab., Rotušės a. 1, Kretinga, tel.: (8 445) 79 292, (8 445) 77935.  Išsamiau »

Rūdaitiškių arbatvakario tradicijos tęsiasi

Jau nebe pirmąjį kartą rūdaitiškiai kultūros namuose renkasi jaukiems pasisėdėjimams. Tradicija tampa kiekvieną kartą išskirtiniai, skirtingų temų arbatvakariai. Šį kartą jų sumanytoja ir rengėja, Rūdaičių kultūros namų meno vadovė Sigita Šimkutė arbatvakaryje „Mūsų tėvų ir senelių universitetai“ pakvietė pasikalbėti apie išsilavinimo ir patirties svarbą.  Išsamiau »

Vakaras, skirtas gėlėms ir darželiams

Dabar tik nuošaliuose kaimuose galima pamatyti tradicinių darželių, kuriuose žydi senoviškos gėles. Žmonėms žavintis įvairiais egzotiškais augalais, Lietuvos krašto etnografinio darželio augalai lieka vis tolimesnėje praeityje. Gal šiek tiek dažniau prie sodybų matome augančias pinaviją, leliją. Tačiau kas lėmė, kad būtent tuos augalus pradėjo auginti ir puoselėti mūsų protėviai? Iš kur ir kaip tos puošnios gėlės ar kuklūs augalėliai, prieš kelis amžius pateko į nuošaliausių Lietuvos kaimų ir vienkiemių darželius? Kodėl apie kai kurias gėles sukurta tiek daug dainų, o kitos nors beveik ir pamirštos, bet šimtmečius augintos darželiuose? Apie tai buvo prabilta Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių skyriuje vykusiame tradiciniame etnokultūriniame renginyje „Neišmatuojami lobiai iš senolių lūpų, rankų ir širdžių“, skirtame etnografinių regionų metams paminėti.  Išsamiau »

Etnokultūrinė šventė „Davė Dievas burnelę – duos ir šaukštelį“ Kultūros centro Rūdaičių skyriuje

Jau ketverius metus Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių skyriuje vykstantis etnokultūrinių renginių ciklas „Neišmatuojami lobiai iš senolių lūpų, rankų ir širdžių“ šįkart rūdaitiškius sukvietė į etnokultūrinę šventę „Davė Dievas burnelę – duos ir šaukštelį“, kuri skirta vienam seniausių pirmųjų žmonių naudotam įrankiui ir iki šiol labai reikalingam mūsų buityje daiktui – šaukštui.  Išsamiau »

Kretingos seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių, išrinktų 2013 m., sąrašas

Eil. Nr.
Seniūnaitija
Seniūnaičio vardas ir pavardė
Adresas
Tel. Nr.,
el. paštas
1.
Klibių
Jurijus Petrovas
Klibių k., Laukų g. 3
8 650 29 920
2.
Kretingsodžio
Romas Valinskis
Kretingsodžio k., Liepų g. 2
8 682 52 590
3.
Kurmaičių
Ingrida Rinkevičienė
Kurmaičių k., Mokyklos g. 12
8 670 30 550
4.
Kvecių
Kostas Milierius
Kvecių k., Žibos g. 6
8 616 41 844
5.
Padvarių
Zenonas Simaitis
Padvarių k., Sodų g. 23
8 687 85 690
6.
Pryšmančių
Marius Mikuta
Pryšmančių k., Centro g. 9
8 606 35 975,
mariusmikuta [at] yahoo [dot] com
7.
Tūbausių
Pranas Zastartas
Tūbausių k., Užtvankos g. 18
8 699 11 628
8.
Rūdaičių
Gražina Katkuvienė
Rūdaičių k., Parko g. 30
8 613 64 695
9.
Vydmantų
Daiva Matušauskienė
Vydmantų k., Atžalyno g. 7-3
8 601 82 698,
8 683 09 687, 
daivamentor [at] gmail [dot] com
10.
Žibininkų
Ramutė Griciuvienė
Žibininkų k., Miško g. 3
8 670 75 811,
liubuska [at] gmail [dot] com

Kretingos seniūnijos administracinių paslaugų teikimo aprašymai

Kodas Paslaugos pavadinimas
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
02.24 Gatvių pavadinimų suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą
02.26 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
Prašymas
02.27 Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimas
Prašymas
02.28 Seniūnijos veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
Prašymas

 

Įvertinkite teikiamas paslaugas Kretingos rajono savivaldybės diskusijų forume "Teikiamų paslaugų vertinimas".

Surinktas turinys