Mero pavaduotojo planuojami susitikimai

Darbotvarkė gali keistis.

Data Valanda Vieta Įvykis, kuriame dalyvauja mero pavaduotojas
2019-06-10
08:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
  09:00 Savanorių g. 29 A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
2019-06-11 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  10:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Saugaus eismo komisijos posėdyje
  18:00
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, Vilniaus g. 2, Kretinga
Dalyvaus Šv. Mišiose ir Maldoje už Kretingos rajono savivaldybės darbuotojus ir politikus
2019-06-12 08:00
Savanorių g. 29A, Kretinga
Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
 
09:00
Savanorių g. 29A, Kretinga
Einamųjų klausimų aptarimas
  16:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Kretingos rajono bendruomeninių organizacijų tarybos posėdyje
2019-06-13 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
 
09:00
Savanorių g. 29A, Kretinga
Susitiks su UAB „LitCon“ vadovais
 
11:00
Kretingos dvaro parteris, Vilniaus g. 20, Kretinga
Dalyvaus parodos „Bijūnų žiedais vasara pražydo“ atidaryme
  11:30
Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20
Dalyvaus tapybos darbų parodos „Spalvų vaivorykštė žieduose“ atidaryme
2019-06-14 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus savivaldybės vadovų pasitarime
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  12:30
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, Vilniaus g. 2, Kretinga
Dalyvaus Šv. Mišiose už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas
 
14:00
Kretingos miesto senosios kapinės, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti, Kretinga
Dalyvaus literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje „Kad sušiltų širdys po tremties...“
2019-06-15    
Dalyvaus Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginiuose
2019-06-16
 
 
Dalyvaus Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės renginiuose