Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė

Darbotvarkė gali keistis.

 

Data
Valanda
Vieta
Įvykis, kuriame dalyvauja administracijos direktoriaus pavaduotojas
2017-09-18 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas. Einamųjų klausimų aptarimas
  14:00 Vytauto g. 114, Kretinga Dalyvaus UAB Kretingos autobusų parko valdybos posėdyje
2017-09-19 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su socialiniais darbuotojais
  09:30 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su Kretingos rajono seniūnais
  13:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl socialinio būsto pirkimo
  17:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus Vilniaus g. rekonstrukcijos projekto viešame svarstyme
2017-09-20 08:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime su savivaldybės vadovais
  09:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Einamųjų klausimų aptarimas
  10:00 Vytauto g. 114, Kretinga Dalyvaus UAB Kretingos autobusų parko valdybos posėdyje
  14:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dalyvaus pasitarime dėl Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios jubiliejui skirto kryžiaus projekto
  16:00 Savanorių g. 29A, Kretinga Dokumentų nagrinėjimas. Einamųjų klausimų aptarimas