Kūlupėnų seniūnija

Adresas: Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., LT-97331 Kretingos r.

Faksas: (8 445) 48610

Veiklos nuostatai

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Seniūnė
Rita Lubienė
  (8 445) 48610 8 698 89126 rita [dot] lubiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Birutė Žvinklienė
  (8 445) 48987   birute [dot] zvinkliene [at] kretinga [dot] lt
Soc. paramos vyresn. specialistė
Irina Zubienė
  (8 445) 48901 8 687 96350  irina [dot] zubiene [at] kretinga [dot] lt
Žemės ūkio specialistė
Aldona Mažeikienė
  (8 445) 48901 8 620 11368 aldona [dot] mazeikiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistas ūkio reikalams
Petras Kazlauskas
  (8 445) 48987 8 612 17180 petras [dot] kazlauskas [at] kretinga [dot] lt

 


Administracinių paslaugų teikimo aprašymai 

 

Bendras Kūlupėnų seniūnijos plotas - 83 km2. Seniūnijoje yra 14 kaimų: Asteikiai, Aukštkalviai, Didieji Žalimai, Grabšyčiai, Kūlupėnai, Kūlsodis, Nasrėnai, Prystovai, Pipirai, Sauseriai, Stropeliai, Šatilgalis, Šalynas, Tinteliai.

Dalis seniūnijos įeina į Salantų regioninio parko teritoriją. Per seniūnijos teritoriją teka upės Minija, Salantas, Blendžiava, upeliukai Kūlupis, Mišupė, Vargutis, Šukupis.

Stambiausia Kūlupėnų seniūnijos gyvenvietė - Kūlupėnai (1177 gyventojai), kurios didžioji dalis išsidėsčiusi tarp Minijos upės ir Kūlupėnų geležinkelio stoties. Kaimo sodybos plačiai išsisklaidžiusios vienkiemiais prie Kūlupėnų-Darbėnų kelio tarp Kūlupėnų miškų.

Kaimo šiauriniu pakraščiu link Salanto teka Kūlupis, kuris, be abejonės, davė vardą ir kaimui. Upelis taip buvo pavadintas todėl, kad jame seniau buvo daug akmenų (žemaitiškai: kūlių), kurių po melioracijos liko nedaug.

Rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kūlupėnų vardas žinomas nuo 1566 metų. Tais metais buvo sudarytas pirmasis valakais išmatuoto kaimo inventorius, o tai pakartota 1585 ir 1593 metais. Pagal administracinį - teritorinį to meto suskirstymą Kūlupėnai priklausė Platelių seniūnijos Imbarės vaitystei. Kaimas turėjo 20 valakų (apie 440 hektarų) ariamos žemės, kurią žemdirbiai nuomavo iš Platelių dvaro. Be to, bendrai naudotis visam kaimui buvo skirta keletas valakų ganyklų, šienaujamų pievų ir miškų.

Kūlupėnų kaime yra: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyrius, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, Kartenos PSPC Kūlupėnų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas, paštas, 4 parduotuvės, ŽŪB „Statyba“, R. Pociaus autoservisas, nuotėkų valymo stotis, Kūlupėnų geležinkelio stotis, autobusų stotelė. Pastatyta Kūlupėnų parapijos bažnyčia. 2014 gegužės 14 d. Kūlupėnų parapija šventė pirmuosius savo parapijos globėjo šv. apaštalo Motiejaus atlaidus. Dabar tikintieji pamaldoms renkasi į naują bažnyčią.

2002 m. įkurtas moterų klubas „Emocijos“, 2003 m. - bendruomenės centras „Kūlupėnai“, veikia sporto klubas.

Kūlupėnuose 1969 metais gimė krepšininkas, Olimpinių žaidynių ir Europos čempionatų prizininkas Gintaras Einikis, šiuo metu čia gyvena tautodailininkai, medžio drožėjai Antanas Lubys ir Liudas Šopauskas. Prie Kretingos kelio stovi Aukštkalvių dvarelis. Tarpukariu (1904 m.) jame ūkininkavo poetas ir pedagogas Juozas Butkus (Butkų Juzė).

Palei kelią Kretinga-Salantai yra nedidelė, bet garsi Kūlupėnų seniūnijos gyvenvietė - Nasrėnai (120 gyventojų). Šio kaimo rytiniu pakraščiu teka Salantas (Minijos intakas), vakariniu - Kūlupis (Salanto intakas). Gyvenvietė priklauso Salantų regioniniam parkui. Vaikai grįžti į tėvų namus neskuba, tad kaime dauguma - pensininkai. Gyvenvietėje yra paminklas žemaičių vysk. M. Valančiui (skulptorius Kęstutis Balčiūnas, architektas Edmundas Giedrimas), vysk. Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus, 2001 m. vyskupo garbei pasodintas ąžuolynas, 2003 atidarytas Rietavo parapijos senelių globos namų Nasrėnų padalinys. 2015 m. sausio 1 d. šiuose namuose gyveno 16 globotinių.

Atokiai nuo pagrindinių kelių, mūsų rajono rytiniame pakraštyje, plyti Prystovų kaimo žemės. Tai senas, XVI mažiuje valakų reformos metu susiformavęs kaimas. Manoma, kad jo vardas kilo iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūno - pristovo pavadinimo. Tiesa, išvertus iš lenkų kalbos, kaimo vardas reiškia sustojimų vietą. Apie netolimą Prystovų praeitį byloja kaimo žemėse išsibarstę mitologiniai akmenys, mažosios architektūros paminklai, kapinaitės. Sauserių kaime yra Sauserių piliakalnis, geležinkelio tiltas, pastatytas 1932 m.

Prie Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos 2010 m. įkurta ikimokyklinio ugdymo grupė „Boružėlės“, 2013 m. įkurta antra grupė „Bitutės“. Šios grupės yra mišrios, jas lanko 3-5 m. amžiaus vaikučiai. Dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse yra 40 mažųjų seniūnijos gyventojų.

Įgyvendintas seniūnijos centrinės gyvenvietės aikštės ir šaligatvių renovacijos darbų pirmasis etapas.

 

Informacija

Darbo laikas:

I-IV 8:00 – 17:00

V 8:00 – 15:45

Pietų pertrauka 12:00– 12:45

 

Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitis, išrinktas 2016 m.

Kūlupėnų seniūnijos I-osios Kūlupėnų seniūnaitijos seniūnaitei Rimai Galuškinienei atsisakius eiti seniūnaičio pareigas, 2016 m. balandžio 8 d. įvyko I-osios Kūlupėnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai ir jų metu seniūnaite išrinkta Irena Benetienė.  Išsamiau »

Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių, išrinktų 2015 m., sąrašas

Eil. Nr.
Seniūnaitija
Seniūnaičio vardas ir pavardė
Adresas
Tel. Nr., el.paštas
1.
Nasrėnų
Regina Simonaitienė
Kretingos r. sav., Nasrėnų k.,
M.Valančiaus g. 2
8 677 87 987
2.
II-oji Kūlupėnų
Jūratė Mačernienė
Kretingos r. sav., Kūlupėnų k.,
Mokyklos g. 11-7
 
8 616 53 867
j [dot] macerniene [at] gmail [dot] com
 
3.
III-oji Kūlupėnų
Danutė Mačernytė
Kretingos r. sav., Kūlupėnų k.,
Lino g. 32
8 610 83 045

Kūlupėnų seniūnijos 2015 m. vietos bendruomenės taryba

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-129 „Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas“, 2015 m. vasario 13 d. išrinkta nauja Vietos bendruomenės taryba iš 9 asmenų. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.  Išsamiau »

Kūlupėnų seniūnija kviečia teikti paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. Nr. T2-204 (2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-191 išdėstytas nauja redakcija) (toliau – Aprašas), skelbiamas konkursas Kretingos rajono savivaldybės priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti.

Paraiškos pateikimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 15.00 val.  Išsamiau »

Keičiasi Kūlupėnų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribos

Lietuvos Respublikos adresų registre įregistravus Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių duomenis ir teritorijų ribų pakeitimus, pasikeitė Kūlupėnų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribos. Pratęsta Motiejaus Valančiaus gatvė Nasrėnų kaime. Prieš tai dalis šios gatvės atkarpos priklausė Imbarės seniūnijai.  Išsamiau »

Tarp iškiliausių kaimo bendruomenių – kūlupėniškiai

Kūlupėnų kaimo bendruomenės centras „Kūlupėnai“ į Kretingos rajoną parvežė „spindulį“ – sveikiausios ir sportiškiausios bendruomenės nominaciją.  Išsamiau »

Bendruomeniškumas – Kūlupėnų ateitis

„Čia yra mūsų gimtinė, čia norėtume gyventi visada. Kūlupėnuose visur jaučiamės kaip namuose – ar savo kieme, ar mokykloje, ar išėję palakstyti. Visi vieni kitus pažįsta, yra draugiški – todėl mūsų kaime taip gera gyventi“, – vaikiškai atvirai čiauškėjo jauniausioji 450 metų jubiliejų švenčiančių Kūlupėnų karta. Taip paprastai mažieji kūlupėniškiai pasakė viską, kas svarbiausia nuo 1566-ųjų istoriją skaičiuojančiuose Kūlupėnuose.  Išsamiau »

Užgavėnės Kūlupėnuose

Sakoma, kad per Užgavėnes negalima dirbti – kitaip nelaimės užpuls. Todėl Užgavėnių dieną kūlupėniškiai triukšmingai šoko, trypė, žiemą vijo ir sočiai prisivalgė ne blynų, o žirnių košės, kad jėgų būtų. Šventės metu veiklos užteko ir mažiems, ir dideliems. Spinduliuodami gera nuotaika žmonės linksminosi kaip įmanydami. Dalyvių minioje besisukiojančios čigonės siūlėsi išburti ateitį ir neslėpė, kad jų paslaugomis pasinaudojo ne vienas renginio dalyvis ir kad visi laukia pavasario ateinant. Lašininis su Kanapiniu galinėjosi, degė laužas Morei - tamsos ir blogio simboliui sudeginti.  Išsamiau »

Kūlupėniškiai prisidėjo prie „Pasaulio lietuvių vienybės karūnos“

Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, bendradarbiaudama su „Lietos“ labdaros fondu, įgyvendino ne vieną projektą. Vienas iš paskutiniųjų - koncertas „Neregėtas Vilkončius“, kuriame dalyvavo kompozitorius Laimis Vilkončius ir valstybinis choras „Vilnius“.

Šis renginys skirtas projekto „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ įgyvendinimo lėšų rinkimui. 2018 – aisiais metais, kai Lietuva minės Nepriklausomybės 100 – metį, Europos parke ketinama pastatyti paminklą – „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“. Tai pilietinė iniciatyva, tad lėšos renkamos iš visų, norinčių prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo.  Išsamiau »

Surinktas turinys