Aplinkos apsauga

Pranešimas apie priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacinis pranešimas apie Kretingos rajono savivaldybės priimtą sprendimą dėl Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybė administracija, esanti adresu: Savanorių g. 29A, Kretinga (tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainės adresas www.kretinga.lt), parengė Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą (toliau – Planas). Plano tikslas – nustatyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Šis Planas atnaujina Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-350 patvirtintą 2011–2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planą.  Išsamiau »

Nuotekų dumblo panaudojimas tręšimui

Kretingos miesto nuotekų valykloje per metus susidaro apie 800 tonų nusausinto dumblo. Dumblo sudėtyje yra didelis biogeninių medžiagų kiekis: bendro azoto (N) - nuo 80 iki 110 g/kg, bendro fosforo (P) - nuo 27 iki 34 g/kg. Nusausintas Kretingos nuotekų valykloje dumblas yra pastos pavidalo, kaupiamas dumblo sandėliavimo aikštelėse. Vadovaujantis normatyviniu dokumentu „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ LAND 20-2005, Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiuose nusausintą dumblą galima panaudoti žemės ūkyje laukų tręšimui, energetinių kultūrų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – biokuro gamyba) auginimui, nederlingam dirvožemiui bei pažeistoms teritorijoms (karjerams, išeksploatuotiems durpynams, likviduojamiems sąvartynams, kelių sankasoms ir pan.) rekultivuoti. Žemės tręšimas nuotekų dumblu – paplitęs reiškinys. Tačiau dėl dumble esančių sunkiųjų metalų jis yra ribojamas ir reguliuojamas, atsižvelgiant į tų metalų koncentracijas.  Išsamiau »

Surinktas turinys