Nevyriausybinių organizacijų naujienos

Kvietimas teikti paraiškas 2019 metams

Kviečiame Kretingos rajono organizacijas teikti paraiškas 2019 metams:  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų ataskaitų teikimas už įgyvendintus projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų

Informuojame, kad nevyriausybinės organizacijos, gavusios 2018 m. finansavimą projektams vykdyti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia ataskaitas:  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas 2017 m.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1-339 paskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų ataskaitos už 2016 m.

Organizacijos, vykdžiusios 2016 m. projektus, finansuotus iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, pasibaigus projektinėms veikloms, pildo veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą. Prie ataskaitų pridedamos dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidas, kopijos bei projekto dalyvių sąrašai.

Paskirtas finansavimas NVO projektams

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-241 paskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms vykdyti

Galimi pareiškėjai – Kretingos rajono kultūros centrai, jų skyriai, bibliotekos ir jų filialai, mokyklos, daugiafunkciai centrai ir kaimo bendruomenės. Paraiškos teikiamos iki 2016 m. sausio 30 d. pagal patvirtintą formą, vadovaujantis savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-434 ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-353 (nuostatai).  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti finansinio savarankiškumo mokymuose

Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra kviečiamos į finansinio savarankiškumo mokymus, kurie vyks lapkričio 9 dieną Savivaldybės posėdžių salėje. Mokymų metu sužinosite, kaip nebūti priklausomiems nuo projektų, kaip susirasti kitų finansavimo šaltinių.  Išsamiau »

10-oji Žemaitijos akademija ant Puodkalių piliakalnio

10-ąjį kartą organizuojama Žemaitijos akademija ,,Kartu mes galim daug“ sukvietė 21 savivaldybės atstovą ant Puodkalių piliakalnio, Skuodo rajone. Kasmetinis renginys sulaukė apie 400 dalyvių, o 20 Skuodo jaunimo centro savanorių gyveno renginio rūpesčiais.  Išsamiau »

Skirtas finansavimas 2015 metų nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti

Šių metų balandžio 3 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-236 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti“ paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų, vykdžiusių projektus, finansuotus iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, dėmesiui !

Informuojame, kad nevyriausybinės organizacijos, gavusios 2013 m. finansavimą projektams vykdyti iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, pateikia ataskaitas iki gruodžio 20 d.

  • dalykinę ataskaitą (forma);
  • projekto finansinių išlaidų suvestinę;
  • finansines išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas (sąskaitų, pavedimų išrašų, sutarčių).

   Išsamiau »

Surinktas turinys