Nevyriausybinių organizacijų naujienos

Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų priėmimas finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto 2018 m.

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą finansavimui gauti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų priėmimas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą finansavimui gauti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programos paraiškų priėmimas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą finansavimui gauti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto Atvirų jaunimo erdvių veiklos programai įgyvendinti.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas 2017 m.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1-339 paskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų projektinių veiklų ataskaitos už 2016 m.

Organizacijos, vykdžiusios 2016 m. projektus, finansuotus iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, pasibaigus projektinėms veikloms, pildo veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitą. Prie ataskaitų pridedamos dokumentų, pagrindžiančių projekto išlaidas, kopijos bei projekto dalyvių sąrašai.

Paskirtas finansavimas NVO projektams

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-241 paskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti.  Išsamiau »

Kvietimas teikti paraiškas atvirų jaunimo erdvių veiklos programoms vykdyti

Galimi pareiškėjai – Kretingos rajono kultūros centrai, jų skyriai, bibliotekos ir jų filialai, mokyklos, daugiafunkciai centrai ir kaimo bendruomenės. Paraiškos teikiamos iki 2016 m. sausio 30 d. pagal patvirtintą formą, vadovaujantis savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-434 ir 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-353 (nuostatai).  Išsamiau »

Kviečiame dalyvauti finansinio savarankiškumo mokymuose

Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės yra kviečiamos į finansinio savarankiškumo mokymus, kurie vyks lapkričio 9 dieną Savivaldybės posėdžių salėje. Mokymų metu sužinosite, kaip nebūti priklausomiems nuo projektų, kaip susirasti kitų finansavimo šaltinių.  Išsamiau »

10-oji Žemaitijos akademija ant Puodkalių piliakalnio

10-ąjį kartą organizuojama Žemaitijos akademija ,,Kartu mes galim daug“ sukvietė 21 savivaldybės atstovą ant Puodkalių piliakalnio, Skuodo rajone. Kasmetinis renginys sulaukė apie 400 dalyvių, o 20 Skuodo jaunimo centro savanorių gyveno renginio rūpesčiais.  Išsamiau »

Skirtas finansavimas 2015 metų nevyriausybinių organizacijų projektams įgyvendinti

Šių metų balandžio 3 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-236 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti“ paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti.  Išsamiau »

Surinktas turinys