Biudžeto lėšų gavėjų dėmesiui

Primename, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gavę lėšų iš savivaldybės biudžeto projektams, programoms ir kitoms priemonėms vykdyti už šių lėšų panaudojimą turi atsiskaityti savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (Savanorių g. 29 A, Kretinga, 110 kabinetas), pateikdami šiuos dokumentus:

1. Nevyriausybinės organizacijos:

  • Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą, joje nurodant išlaidų sąrašą, buhalterinės apskaitos dokumentų (sąskaitų faktūrų, kvitų, kitų apmokėjimo dokumentų) kopijas patvirtintas Lėšų gavėjo antspaudu ir parašu.

2. Biudžetinės įstaigos:

  • Finansų ministerijos patvirtintą biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (Formą Nr.2).

Biudžeto lėšų panaudojimą patvirtinančius dokumentus - sąskaitas, banko pavedimų kopijas ir kitus apskaitos dokumentus biudžetinės įstaigos saugo savo buhalterijoje.