Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 


Informacija atnaujinama

Antikorupcijos komisijos nariai ir kontaktiniai duomenys

Komisijos pirmininkas: Steponas Baltuonis – Tarybos narys, tel. nr. + 370 698 12890, el. p. steponas [dot] baltuonis [at] kretinga [dot] lt

Komisijos nariai:

  • Vilius Adomaitis – Tarybos narys, tel. nr. +370 686 60518, el. p. vilius [dot] adomaitis [at] kretinga [dot] lt
  • Romualdas Jablonskis – Tarybos narys, tel. nr. +370 686 35776, el. p. romualdas [dot] jablonskis [at] kretinga [dot] lt
  • Vaidas Kuprelis – Tarybos narys, tel. nr. +370 686 29059, el. p. vaidas [dot] kuprelis [at] kretinga [dot] lt
  • Konstantinas Skierus – Tarybos narys, tel. nr. +370 687 28902, el. p. konstantinas [dot] skierus [at] kretinga [dot] lt
  • Arvydas Matiejauskas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis
  • Zita Abelkienė – Rubulių kaimo bendruomenės pirmininkė, tel. nr. +370 612 48810, el. p. zita [dot] abelkiene [at] kretinga [dot] lt
  • Pranas Liaučius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis
  • Antanas Puidokas – Kretingsodžio kaimo bendruomenės „Savas sodžius“ pirmininkas

Korupcijos prevencijos programa

Dokumentai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus (atsakingus asmenis)

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų etikos taisyklės

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės

Informacija dėl galimų / negalimų dovanų ar kelionės išlaidų.

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (pakeitimas)

Priedas

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2012-2015 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. Kovos su korupcija programos 2016 metų priemonių įgyvendinimo ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita
 Priedas
 Priedo priedas
 Kretingos rajono savivaldybės 2016-2019 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaita
1 priedas
2 priedas

Korupcijos rizikos analizė 

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Antikorupcinio vertinimo pažyma dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2016 m. 

Informacijos apie asmenį surinkimas

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį Kretingos rajono savivaldybė arba Kretingos rajono savivaldybės administracija privalo pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai rašytinį prašymą dėl informacijos apie asmenį

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Pranešimas apie korupciją

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk [at] stt [dot] lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Atsakinga už korupcijos prevenciją Kretingos rajono savivaldybės administracijoje – Dalia Katauskienė, tel. (8 445) 75118.

Gautų pranešimų nagrinėjimas

Teisę tikrinti, ar yra gauta pranešimų elektroniniu paštu ar pasitikėjimo telefonu apie galimą neteisėtą veiklą, turi Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininkas.

Gautus pranešimus tiria Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami teisiškai, jei yra pagrindas - vykdomas patikrinimas. Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai kilus pagrįstų įtarimų dėl galimai nusikalstamos ar turinčios baudžiamojo nusižengimo požymių veikos įvykdymo apie tai pranešama teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją ir perduodama turima informacija.

Kiekvienam pranešėjui, kuris pranešė apie galimą neteisėtą veiklą ne anonimiškai, išnagrinėjus gautą informaciją, per 20 darbo dienų pranešama apie nagrinėjimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant pašalinti neteisėtos veiklos padarinius. Toks pranešimas išsiunčiamas per 3 darbo dienos nuo pranešimo išnagrinėjimo dienos.

Visa gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys, anoniminiame pranešime minimos aplinkybės, kurios leistų identifikuoti pranešėją ar panašaus pobūdžio informacija) yra neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Informacija ruošiama.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti.

Informacija ruošiama.

Nuorodos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

 

Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

 

Kitos korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

 

 

Gyventojai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik visą parą veikiančiais „karštosios linijos“ telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 3379, taip pat el. paštu pranesk [at] stt [dot] lt, faksu (8 5) 266 3307, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu, STT garantuoja jų anonimiškumą.

 

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

 

Vyko Tarptautinei antikorupcijos dienai skirti renginiai

Praėjusį penktadienį, lapkričio 30 d., savivaldybėje vykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje pasveikinti Kretingos rajono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai bei juos ruošę pedagogai. Šis konkursas – vienas iš korupcijos prevencijos tema savivaldybės organizuotų renginių, skirtų gruodžio 9-ąją minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai.  Išsamiau »

Savivaldybėje pasveikinti mokinių piešinių konkurso dalyviai

Praėjusį penktadienį Kretingos rajono savivaldybėje pasveikinti rajoninio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“, skirto kasmet gruodžio 9-ają visame pasaulyje minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, dalyviai bei juos konkursui ruošę pedagogai.  Išsamiau »

Pasveikinti piešinių konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai

Artėjant Tarptautinei antikorupcijos dienai, gruodžio 9-ajai, šiandien Kretingos rajono savivaldybėje pasveikinti Antikorupcijos komisijos ir Švietimo skyriaus organizuoto 13–19 metų amžiaus rajono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mes – prieš korupciją“ laimėtojai.  Išsamiau »

Savivaldybėje – rajono mokinių darbų paroda ,,Mes – prieš korupciją“

Gruodžio 9-ąją minėsime Tarptautinę Antikorupcijos dieną. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos diskusijos apie skaidrumą, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kartu su Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija organizavo 13–19 metų amžiaus mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,Mes – prieš korupciją“. Mokinių darbai Savivaldybės administracijos pastate (Savanorių g. 29A, Kretinga), II aukšte, bus eksponuojami iki gruodžio 5 dienos.  Išsamiau »

Patvirtinta nauja Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa

Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino Korupcijos prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. Programa ir priemonių planas patvirtintas ketverių metų laikotarpiui.  Išsamiau »

Surinktas turinys