Atlikti maudyklų vandens kokybės tyrimai

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 28 d. atlikti maudyklų vandens kokybės tyrimai Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių vandens telkinių tų rekreacinių vietų, kurias yra pamėgę rajono gyventojai bei svečiai: Kretingos Dvaro parko I-ojo tvenkinio, Salanto upės (prie užtvankos), Juodupėnų tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių tvenkinio ties Kurmaičių kaimu, Darbėnų tvenkinio. 

Stebimose maudyklose vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neviršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotų vandens kokybės reikalavimų.

Rekreacinių vietų vandens kokybės tyrimus Kretingos rajono savivaldybės administracijos užsakymu pagal patvirtintą grafiką atlieka Nacionalinės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.