Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.

Pakoreguotas žemės sklypo (kad. Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:129) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo”.

Planuojama teritorija: Taikos g. 117, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos raj.. Planuojamos teritorijos plotas – 0,1767 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53141, faks. (8 445) 52448, el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, interneto svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo R. J., įgaliotas UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, II a., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 11d. įsakymas Nr. A1- 874 „Dėl Teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 31d. įsakymas Nr. A1- 940 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies- Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, nustatyti suplanuotos teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 5657/0003:666) naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2019-05-27 d. iki 2019-06-07 d. imtinai:

• Kretingos rajono savivaldybės puslapyje www.kretinga.lt;

• planavimo organizatoriaus - Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga);

• plano rengėjo patalpose – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt, tel. Nr. (8 445) 78199;

• teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr.K-VT-56-18-637;

• Žalgirio seniūnijos patalpose - Raguvos g. 1, Raguviškių k., Kretingos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys