Gegužės 15 d. 4-ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

1. Dėl 4-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas – A. Kalnius.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo (spr. prj. T1-141). Pranešėjas – A. Kalnius.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (spr. prj. T1-145). Pranešėjas – A. Kalnius.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo (spr. prj. T1-142). Pranešėjas – A. Kalnius.

5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo (spr. prj. T1-140). Pranešėjas – A. Kalnius.

6. Dėl Etikos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo (spr. prj. T1-143). Pranešėjas – A. Kalnius.

7. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir pirmininko skyrimo (spr. prj. T1-144). Pranešėjas – A. Kalnius.

8. Informacijos.