Pradedamas rengti žemės sklypo detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. A1-275 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“.

Planavimo tikslas: suplanuotoje teritorijoje žemės sklypui Nr. 17 (kadastro Nr. 5634/0010:51), Klaipėdos g. 127P, Kretingos m., Kretingos r. sav., nustatyti papildomą žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, padidinti užstatymo zoną bei nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki 2019 m. gegužės 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete; Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 m. gegužės 3 d.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. A1-275 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.