Parengti lietaus nuotekų tinklų statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame apie parengtus lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Lietaus nuotekų tinklų Parko g., Kretingoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Parko g., Kretingoje, valstybinė žemė

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: valstybinė žemė

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: Julius Bilvinas vykdantis invidualią veiklą, Vyturio g. 5-13, Klaipėda. Projekto vadovas Julius Bilvinas, tel. 8-672-14721, el.paštas: julius [dot] bilvinas [at] gmail [dot] com

Statytojas: Kretingos rajono savivaldybė

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kretinga, Savanorių g. 29A, darbo laiku 8.00 - 12.00 val ir 13.00 - 17.00 val Tel.: 8-672  14721, el.paštas julius [dot] bilvinas [at] gmail [dot] com Viešas susirinkimas įvyks 2019-03-27, 09.00 val. Kretinga, Savanorių g. 29A.

 

 Projektiniai pasiūlymai