Parengti daugiabučio gyvenamojo namo rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti daugiabučio gyvenamojo namo adresu Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Pryšmančių k., Centro g. 8 buto Nr. 4 rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Pryšmančių k., Centro g. 8.

Žemės sklypo kadastrinis adresas:5634/0007:501 Kretingos m. k. v.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai); (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statinių statybos valdymas“, Gargždai, Akacijų g. 26, tel. 8 686 38222, el. paštas: info [at] minijosprojektai [dot] lt

Statytojas: 

Atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: , UAB „Statinių statybos valdymas“, direktorė Zita Jurkuvienė, Gargždai, Akacijų g. 26, tel. 8 686 38222, el. paštas: : info [at] minijosprojektai [dot] lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB „Statinių statybos valdymas“, Gargždai, Akacijų g. 26, biuro patalpose darbo laiku nuo 8:00 val. iki 17:00 val. terminu nuo 2019-02-19 iki 2019-03-07. tel.: 8 686 38222.

Viešas susirinkimas įvyks: Gargždai, Akacijų g. 26 (biuro patalpose), 2019-03-07, 17 val.

Visuomenės atstovai informaciją ir pasiūlymus projektuotojui gali teikti iki viešo susirinkimo raštu: Gargždai, Akacijų g. 26, UAB „Statinių statybos valdymas“ elektroniniu paštu: info [at] minijosprojektai [dot] lt

 

 Projektiniai pasiūlymai