Informacija apie projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene

Informacija apie „Viešbučio paskirties pastato (svečių namai) Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Jokūbavo k., Ąžuolų g. 21, statybos projekto projektinius pasiūlymus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ir svarstymą su visuomene“.

1. Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Jokūbavo k., Ąžuolų g. 21. Žemės sklypo kadastrinis adresas: Nr. 5617/0002:324 Jokūbavo k.v.

2. Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

3. Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatas – (pagal STR 1.01.03:2017 – Negyvenamieji pastatai (7.); (7.1.) grupės pastatas.

4. Projektinius pasiūlymus parengė: Darius Gimžauskas (Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2016-05-23 d. Nr. 711100). Tel. 8-630-88180, el. paštas dsgs888 [at] gmail [dot] com

5. Projekto vadovas: Arūnas Preikša (Atestato Nr. A 849)

6. Statytojas: Vaidas Mačiulskis, tel. 8-605-88599 gyv. Kretingos r. sav. Kretingos sen., Kretingsodžio k., Beržų g. 9

7. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Pabrėžos g. 58, Kretinga, biuro patalpose darbo laiku nuo 2018-12-19 iki 2019-01-14. Tel. 8-630-88180, atvykimo laiką patikslinus telefonu.

8. Pasiūlymų teikimas: Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Pabrėžos g. 58. Kretinga. Tel. 8-630-88180, el. paštas dsgs888 [at] gmail [dot] com

9. Viešas susirinkimas įvyks: Pabrėžos g. 58. Kretinga (biuro patalpose), 2019-01-14 17:30 val.

 

 Projektiniai pasiūlymai