Planuojama keisti adresus Darbėnų seniūnijoje, Vaineikių kaime, Paupio gatvėje

Informuojame, kad adresai Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k., Paupio g. 2, Paupio g. 4 priskiriami kitai gatvei, nes neatitinka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkto reikalavimų.

Vadovaudamiesi Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) 18,6 punktu, informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūno įsakymu bus keičiami adresai: Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k. Paupio g. 2, Paupio g. 4.

Adresas Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k., Paupio g. 2 bus keičiamas į adresą Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k., Akmenos g. 7.

Adresas Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k., Paupio g. 4 bus keičiamas į adresą Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Vaineikių k., Akmenos g. 5.

Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis Į Darbėnų seniūnijos seniūno pavaduotoją Bernadetą Litvinienę, tel. (8 445) 56 333, arba el. p. bernadeta [dot] litviniene [at] kretinga [dot] lt

 

Įsakymo projektas

Įsakymo projekto priedas