Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019 metams atrankos konkursas

Vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 m. nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019 metams atrankos konkursą. 

Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis Nuostatų IV skyriaus 13 punkto visus reikalavimus.

Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais Nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533.

Projekto paraiškos pateikiamos Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, Kretinga, 110 kabinete, nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Paraiška ir Nuostatų 17 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos.

Informacija teikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje Savanorių g. 23A, Kretinga, tel. (8 445) 51 192, el.p. janina [dot] augutyte [at] kretinga [dot] lt.