2018 m. birželio mėn. kultūros renginiai

Diena
Valanda
Renginio pavadinimas
Rajono kultūros centras
1–18
 
Dailininko Andriaus Seselsko angelų paroda
1–19
 
Aldonos Karečkaitės fotografijų paroda „Ruandos kasdienybė“ Vitražo salėje
3, 10, 17, 24
20.00
Šokių vakarai „Kam per 40“
9
22.00
Jaunimo muzikos vakaras „Kreatyvas. Myliu LT“ prie Kretingos rajono kultūros centro
13
18.30
Laimos Tubelytės-Kriukelienės tapybos darbų parodos „Lietuvos istorija drobėse“ atidarymas Kretingos rajono kultūros centre
19.00
Bardų muzikos vakaras „Baltas paukštis“ prie Kretingos rajono kultūros centro
22.00
Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ teatralizuota menų šventė „Nakties spinduliai“ prie Kretingos rajono kultūros centro
Gedulo ir vilties dienos renginiai:
14
12.30
Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
14.00
Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Negęstanti vilties šviesa“, skirta Gedulo ir vilties dienai, Kretingos miesto senosiose kapinėse, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti
 
14
15.00
Rajono gabių ir talentingų vaikų šventė Kretingos rajono kultūros centre
16
8.00
Tautodailės ir amatų šventė „Nežiopsosi – nestokosi“ Rotušės aikštėje
10.00
Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbimo ceremonija Rotušės aikštėje, prie J. K. Chodkevičiaus paminklo
10.30
Tarptautinis folkloro festivalis „Pastauninko pintinis“ Rotušės aikštėje
15.15
Šventinė eisena (nuo J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje iki miesto estrados)
Kretingos miesto estradoje:
16
16.00
Dainų ir šokių šventė „Tai gražiai mane augino“
19.00
Kauno „Bigbendo“ ir atlikėjos Sofijos Rubinos (Estija) koncertas
20.30
Iškilminga Kretingos miesto šventės ceremonija
21.00
Marijos Naumovos (Latvija) ir grupės koncertas
22.30
Grupės „Rondo“ ir „Božolė“ choro koncertas
24.00
Šventinis fejerverkas
20–30
 
Tautodailininko Alfonso Sereikos tapybos darbų paroda „Natiurmortai“ Vitražo salėje
23
13.00
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos rajono bendrijos šventinė popietė
23
21.00
„Trumpiausios nakties“ šventė (Joninės) prie Kretingos rajono kultūros centro
Rajono kultūros centro skyriai
1–15
 
Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda „Laiškas vasarai“ S. Įpilties skyriuje
1–30
 
Laukžemės atviros jaunimo erdvės dalyvių fotografijų paroda „Aš ir mano gimtinė“ Laukžemės skyriuje
1–30
 
Kretingos rajono Salantų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Tegul liejasi spalvos ir garsai“ Budrių skyriuje
1
17.00
Šventė „Mano tėtis“, skirta Tėvo dienai, prie Kūlupėnų skyriaus
Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginiai:
1
15.00
Popietė „Širdelėse nupiešime Lietuvą“ Šukės skyriuje
Kretingos rajono kultūros centro vaikų dramos teatro „Boružėlė“ inscenizacija „Gudri lapė“ Kalniškių skyriuje
16.00
Teatralizuota šventė „Linksmasis traukinukas“ Vydmantų skyriuje
2
13.00
Žaidimų ir pramogų šventė „Spalvotos svajonės“ žaidimų aikštelėje, Nausodžio kaime
14.00
Šventė „Vasara prasideda“ Laukžemės skyriuje
4
16.00
Edukacinės teatro dirbtuvės „Po teatro uždanga“ Raguviškių skyriuje
 
3
10.00
Popietė „Žvejoju su tėčiu“, skirta Tėvo dienai, Kurmaičių poilsiavietėje
9
14.00
Etnokultūrinė Baublių kaimo šventė „Šluota“ Baublių kaimo parke
9
Budrių vasaros šventės renginiai:
18.00
Šv. Mišios Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje
18.45
Ąžuoliuko sodinimo akcija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, prie bažnyčios, šalia tvenkinio, Budriuose
19.30
Šventė „Sugrįžkime į tėviškę“ Budrių skyriuje
12, 14, 19
19.00
Sveikatingumo užsiėmimai „Gyvenk sveikiau“ Raguviškių skyriuje
14, 19, 21, 26, 28
16.00
Renginių ciklas „Pagaminkime gyvenimo simbolį“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Raguviškių skyriuje
Gedulo ir vilties dienos renginiai:
14
Renginių ciklo „Juodąjį birželį menant“ renginiai Baublių kaime:
18.00
Pilietinė akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok!“ prie paminklinio akmens 1940–1990 m. okupacijos aukoms atminti, Baublių kaimo parke
16
18.00
Tremties dainų vakaras „Tai neturi pasikartoti“. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ vyrų choro „Perkūnas“ koncertas Baublių kaimo bendruomenės namų salėje
14
14.00
Muzikinė-literatūrinė popietė „Gintaro laše – mano Lietuva“ Kalniškių skyriuje
14
Kūlupėnuose:
18.00
Šv. Mišios Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčioje
19.00
Minėjimas „Su Lietuva širdy!“ Kūlupėnų geležinkelio stotyje
14
Darbėnuose:
18.00
Šv. Mišios Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje
18.30
Pilietinė akcija „Grįžtu namo...“ prie koplytstulpio, skirto tremtinių atminimui, Darbėnuose
 
22
14.00
Teminė popietė „Sau, tautai, žmonijai“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, S. Įpilties skyriuje
23
17.00
Vasaros šventė „Pašokime rasotoj pievoj...“ prie Lazdininkų skyriaus
18.00
Tradicinė Jokūbavo kaimo šventė „Šiąnakt laimės žiedais lyja“ prie Jokūbavo skyriaus
Vasaros šventė „Gražiausius žiedus vainikan Joninių įpinsiu“ kavinėje „Virkštininkų dvaro užeiga“, Vydmantuose
19.00
Joninių vakaras „Kai paslaptys žemuogėm kvepia...“ prie Kalniškių skyriaus
20.00
Joninių šventė „Trumpiausios nakties paslaptys“ prie Grūšlaukės skyriaus
21.00
Vasaros šventė „Jonvakaris“ prie Rūdaičių skyriaus
Joninių gegužinė prie Kūlupėnų skyriaus
30
17.00
Kartenos miestelio šventė „Aš myliu Karteną – Kartena myli mane!“ aikštėje, prie Kartenos skyriaus
18.00
Vasaros šventė „Sodžiaus takais“ Šukės skyriuje
Salantų kultūros centras ir jo skyriai
1
15.00
Šventė „Vilties žiedai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo ir Tėvo dienoms, Salantų kultūros centre
5
15.00
Kretingos trečiojo amžiaus universiteto fotografų mėgėjų klubo „Fotoakimirka“ narių fotografijų parodos „Kretinga, tavo magiška galia“ atidarymas Salantų kultūros centre
8
17.00
Salantų meno mokyklos mokinių mokslo metų baigiamasis koncertas bendruomenei Salantų kultūros centre
13
19.00
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Ašara Dievo aky“ Žvainių skyriuje
14
11.00
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Lig šiol sapnuoju Sibiro platybes“ Juodupėnų skyriuje
17.30
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Širdis lyg skausmo varpas tebeaidi“ Salantų kultūros centre
19.00
Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Aš gyvent ir mylėt sugrįžau“ Laivių skyriuje
15
19.00
Diskoteka jaunimui Juodupėnų skyriuje
23
20.00
Rasos šventė „Žodynuos vasara pražydo“ Atgimimo ąžuolyne Salantuose
20.30
Kino filmo „Teris ir užburta aušros karalystė“ peržiūra Juodupėnų skyriuje
M. Valančiaus viešoji biblioteka
1
21.00
Mindaugo Survilos dokumentinio filmo „Sengirė“ pristatymas ir peržiūra Kretingos miesto estradoje. Dalyvauja filmo režisierius
1–18
 
Tado Darulio fotografijų paroda „Abrozdėlis“ Abonemente
4–29
 
Literatūrinė paroda „Kuo tu, vasara, vardu?“ Vaikų literatūros centre
Moksleivės Emos Kaubrytės keramikos darbų paroda „Magija“ vaikų literatūros centre
5, 12, 19, 26
14.00
Vasaros skaitymo skatinimo programa „Drauge su vėju“ Vaikų literatūros centre
6, 7
13.00–18.00
Paveikslo kūrimo dirbtuvės jaunimui: tapyba pagal skaičius Edukacijos centre
12
13.00–18.00
Dirbtuvės jaunimui: apyrankių kūrimas Edukacijos centre
16
10–14
Šventinė programa „Eksperimentų laboratorija“ ir Viešosios bibliotekos veiklos pristatymas Tautodailės ir amatų mugės metu Rotušės aikštėje
26
18.00
Mokymai jaunimui „24/12“: komandinės užduotys ir žaidimai Edukacijos centre
M. Valančiaus viešosios bibliotekos filialai
1
11.00
Popietė vaikams „Aš noriu gražios Lietuvėlės, aš noriu skaidrių ežerėlių“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Salantų m. filiale
1
12.00
Teminė valandėlė vaikams „Ir vasarą reikia knygos“ Vydmantų filiale
1
16.00
Edukacinė popietė „Augam Lietuvoj“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Kūlupėnų filiale
1
16.00
Popietė „Penktadienio žaidimai“ – stalo žaidimų popiečių vaikams ciklo „Draugai atėjo, šventė prasidėjo“ dalis Šukės filiale
1
16.00
Popietė vaikams „Mes laimingi vaikai“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Erlėnų filiale
1–28
 
Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro moksleivių kūrybinių darbų paroda „Vasaros mozaika“ Grūšlaukės filiale
1–28
 
Rūdaičių bendruomenės fotografijų paroda „Naujas knygos viršelis“ Rūdaičių filiale
1–28
 
Emilijos Rogačiovaitės fotografijų paroda „Žirgas – mano draugas“ Erlėnų filiale
1–29
 
Birutės Markaitienės karpinių paroda „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą...“ Juodupėnų filiale
1–29
 
Vaikų kūrybos darbų paroda „Atskrido paukšteliai“ Baublių filiale
1–29
 
Vaikų piešinių paroda „Pasakų personažai“ S. Įpilties filiale
1–29
 
Tautodailininkės Laimutės Kasparavičienės tapybos darbų paroda „Aš gyvenu“ Kartenos filiale
4
 
Kūrybinė popietė vaikams „Šimto rankų apkabinimų“ Kurmaičių filiale
4–28
 
Kraštotyros paroda „Mes čia gyvename“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Šukės filiale
4–29
 
Birutės Markaitienės karpytų užuolaidėlių paroda „Šimtmečio ženklai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Darbėnų filiale
5
15.00
Edukacinis užsiėmimas vaikams iš ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“ Vydmantų filiale
5–28
 
Vaikų piešinių paroda „Tarp dangaus ir pievos“ Šukės filiale
6
11.00
Jaunųjų skaitytojų rytmetis „Mes pasirengę priimti skaitymo iššūkį“ Darbėnų filiale
12
 
Garsiniai vasaros skaitymai vaikams „Istorijų pasakojimų kauliukas“ Kurmaičių filiale
12
15.00
Edukacinė popietė „O pievos kvepia medumi“ Salantų m. filiale.
12
15.00
Popietė „Kartu smagiau“ – stalo žaidimų popiečių vaikams ciklo „Draugai atėjo, šventė prasidėjo“ dalis – Šukės filiale
12
14.00
Edukacinė popietė „Ir vaistas, ir maistas“ Erlėnų filiale
12–28
 
Aleksandros Navickienė rankdarbių paroda „Spalvų žaismas“ Jokūbavo filiale
13–28
 
Turistinių pažintinių leidinių paroda „Atrask Kretingos kraštą“ Jokūbavo filiale
14
15.00
Pokalbių popietė „Išlikti ir papasakoti“, skirta Gedulo ir vilties dienai, Juodupėnų filiale
14
15.00
Stalo žaidimų popietė „Prisėsk – pažaisime“ Laukžemės filiale
14
15.00
Garsiniai vasaros skaitymai vaikams „Gražiausios miško žvėrelių istorijos“ Grūšlaukės filiale
14
15.00
Popietė-susitikimas su tremtį patyrusiais darbėniškiais, skirta Gedulo ir vilties dienai, Darbėnų filiale
14
17.00
Literatūrinė popietė „Suskinsiu kvietkų bukietą...“ su pedagogu, literatu Juozu Maksvyčiu Rūdaičių filiale
15
11.00
Edukacinis užsiėmimas su mandalų kūrėja Julija Paulauskiene Budrių filiale
15
13.00
Rašytojo Aloyzo Každailio knygos „Ko verkė plekšnytė“ garsinis skaitymas, skirtas rašytojo 75-osioms gimimo metinėms ir Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Kartenos filiale
15–29
 
Julijos Paulauskienės mandalų paroda „Vasaros spalvos“ Budrių filiale
15, 19
15.00
Kūrybinių dirbtuvių ciklo vaikams „Pasakų personažus kuria vaikai“ renginiai Šukės filiale
18–29
 
Kristinos Jurkienės fotografijos darbų paroda „Kūdikystės žaismas“ Baublių filiale
19
15.00
Edukacinis užsiėmimas vaikams – ciklo „Gerais darbais Tėvynę puošiam“ dalis – Vydmantų filiale
20
13.00
Vasaros skaitymų maratono „Šimtmečio Lietuvai“ pradžios šventė „Išmatuosiu Lietuvą“ Baublių filiale
20
14.00
Garsiniai vasaros skaitymai vaikams „Skaitiniai po medžiais“ Jokūbavo filiale
20
13.00
Kūrybinės dirbtuvės „Akmenukų pasakų diena“ Kalniškių filiale
21
14.00
Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Atvirukas Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Šukės filiale
21
15.00
Marijos Gripės apysakos „Elvi! Elvi!“ garsinio skaitymo popietė, skirta švedų vaikų rašytojos Marijos Gripės 95-osioms gimimo metinėms, Juodupėnų filiale
21
15.00
Edukacinė popietė vaikams „Ant pilkų jūros akmenukų gėlės pražydėjo“ Budrių filiale
22
14.00
Edukacinė popietė „Joninių vainikas“ Grūšlaukės filiale
22
15.00
Popietė vaikams „Vasaros filmas“ Baublių filiale
27
13.00
Vasaros skaitymų edukacinė popietė „Į aukščiausią kalną“ Baublių filiale
27
13.00
Edukacinis užsiėmimas „Margaspalvių gėlių diena“ Kalniškių filiale
27–29
 
Vaikų piešinių paroda „Šimtas žiedų Lietuvai“ Kalniškių filiale
27
14.00
Kūrybinės dirbtuvės „Aš pasiūsiu tau suknytę“ Rūdaičių filiale
Kretingos muziejus
1
12.00
Floristinės kompozicijos „ Lietuvai –100“ pristatymas Kretingos dvaro parteryje
13
14.00
Parodos „Bijūnų žiedais vasara pražydo“ atidarymas
 
14.30
Knygos „Kretingos istorijos bruožai“ (autorius – Julius Kanarskas) pristatymas Baltojoje salėje
14.00
16.30
Paroda „Lietuvos istorijos pėdsakai mene“ (iš muziejaus fondų) muziejaus Parodų salėje