Galima susipažinti su gyv. namo su prekybinėmis ir maitinimo patalpomis, Klaipėdos g. 20, Kretinga, projektiniais pasiūlymais

Galima susipažinti su vieno buto gyvenamojo namo su prekybinėmis ir maitinimo patalpomis, Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipėdos g. 20, rekonstravimo projekto projektiniais pasiūlymais.

Numatomo projektuoti statinio adresas: Klaipėdos g. 20, Kretingos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 5634/0004:988.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamasis namas (6.1. pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Jolanta Kniūkštienė, tel. 8-677-82384, adresas: Klaipėdos g. 33, Kretingos m.

Projektinių pasiūlymų autorius ir architektas: architektas Rimgaudas Laužikas, kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15, projektuotojas Juozas Atas, diplomo Nr. 852852, išduotas 1973-03-03.

Projekto vadovas: Edmundas Petrauskas, magistro diplomo Nr. 003470, išduotas 2016-06-16, (8 445) 78199, el.p. info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Edmundas Petrauskas, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-11-06 iki 2017-11-23. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, (UAB „Kartografiniai projektai“ biuro patalpose), 2017-11-24 17:10 val.

 

Projektiniai pasiūlymai