Skelbiami 2 konkursai į Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia 2 konkursus (I konkursas, II konkursas) į Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso, administracinių nusižengimų kodeksų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų įstatymų nuostatas, Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti rengti teisės aktų projektus, sklandžiai, argumentuotai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose ekstremaliose situacijose; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai ) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel.: (8 445) 51 015, 51 019.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Asmenys, norintys teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse, turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą.