Skelbiamas siūlymų apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu priėmimas

Kretingos rajono savivaldybė skelbia siūlymų apdovanoti vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu priėmimą.

Medaliu gali būti apdovanojami fiziniai ir juridiniai asmenys, t. y. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, asociacijos, mokymo, kultūros ir kitos institucijos už:

  • krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą;
  • filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą;
  • visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Siūlymus gali teikti 1/3 Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių, rajono savivaldybės įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo ir veiklos aprašymas, dvi rekomendacijos (viena iš jų – kandidatą teikiančiųjų), kita medžiaga (spausdinta leidiniuose, fotonuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.), patvirtinanti asmens nuopelnus.

Paraiškos registruojamos Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretingoje) iki lapkričio 15 d.

 

Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo“.

 

Daugiau informacijos tel. 8 445 535 25, el. p. dalia [dot] cinkiene [at] kretinga [dot] lt