Galima susipažinti su dviejų butų gyvenamojo namo, Liepų g. 1A, Vydmantų k., Kretingos r., statybos projektu

Projekto pavadinimas : Dviejų butų gyvenamojo namo, Liepų g. 1A, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r., statybos projektas.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.1. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai, skirti gyventi dviem šeimoms. ( STR 1.01.03:2017 statinių klasifikavimas).

Statybos vieta: Liepų g. 1A, Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r, (k.nr. 5670/0005:553).

Statybos rūšis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingas.

Statytojas: Valdas Tarvydas (tel. 8684-37922).

Projekto rengėjas - J. Karbauskaitės projektavimo įmonė (Savanorių g. 27, Kretinga).

Projekto vadovas – Juzefa Karbauskaitė, e.p. juzefak [at] gmail [dot] com, tel. 8682-32729).

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima J. Karbauskaitės projektavimo įmonėje, Savanorių g. 27, Kretinga, tel. 8,682-32729, laikas 8-16 val. arba e.p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt

Pasiūlymus ir pageidavimus siųsti iki 2017-10-27 J. Karbauskaitės projektavimo įmonei elektroniniu paštu arba Savanorių g. 27, Kretinga.

Viešas susirinkimas vyks 2017-10-27, 16:30 val. J. Karbauskaitės projektavimo įmonė, Savanorių g. 27, Kretingos m.

 

Projektinis pasiūlymas