Kviečiame gyventojus teikti prašymus dėl namų prijungimo prie nuotekų surinkimo infrastruktūros

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdama į ribotas gyventojų finansines galimybes prisijungti prie centralizuoto nuotekų surinkimo sistemų, planuoja skirti lėšų, kad privatūs namai būtų prijungti prie nuotekų surinkimo infrastruktūros. Kretingos miestui iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) yra galimybė gauti iki 100 tūkst. eurų dotaciją su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 proc. įgyvendinamo projekto išlaidų sumos prisidės savivaldybė.

Šiuo metu Kretingos rajono savivaldybės administracija renka informaciją apie Kretingos miesto gyventojus, norinčius prisijungti prie nuotekų surinkimo infrastruktūros ir kviečia juos teikti laisvos formos prašymus Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui (Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. pasiteirauti 8 445 75113) iki š. m. spalio 18 d.

Finansavimas būtų skiriamas prijungti privačius namus, tiesiant nuotekų vamzdžius per jų sklypus iki namo ribos.

Prašymus gali teikti tie gyventojai, kurie jau turi centralizuotai tiekiamą vandentiekio vandenį arba vartoja vandenį iš šulinio. Kitu atveju dotacija negalima. Pirmumo teisę gauti finansinę paramą turės piniginę socialinę paramą gaunantys asmenys.

Planuojama, kad vienam namui prijungti prie nuotekų tinklų bus skiriama 1 tūkst. 428 eurų parama (iš šių lėšų AARP dotacija 1 tūkst. eurų). Jei projekto vertė viršytų šią sumą, gali būti siūloma prisidėti patiems gyventojams.

Surinkus informaciją apie gyventojus, norinčius jungtis prie nuotekų surinkimo infrastruktūros, bus kreipiamasi į Kretingos rajono savivaldybės tarybą dėl pritarimo dalyvavimui Aplinkos ministerijos inicijuojame projekte. Paraiškas AARP lėšoms gauti savivaldybės administracija ministerijai turi pateikti dar iki š. m. lapkričio 1 d.