Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia

Vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. priimami prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

 

Kreipiantis dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia prašoma pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti pareiškėjas. Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgalaus vaiko duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui.

2. Neįgaliojo vaiko pažymėjimo kopiją.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, kai prašoma neįgaliojo specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.

5. NDNT pažymos kopiją apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.

6. Asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją, arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją (jei neįgalusis naudojasi bet kokio tipo neįgaliojo vežimėliu).

7. Buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją.

 

Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 105 BSI dydžio suma (3990 Eur).

Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems vaikams priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriuje, 330 kab., J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, tel. (8445) 53068.