Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklai stiprinti paskirstyta 33,8 tūkst. eurų

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas liepos 11 dienos įsakymu paskirstė 33 tūkst. 806 eurus, kuriuos rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kretingos rajono savivaldybei naujos 2017–2019 metų priemonės „Remti bendruomeninę veiklą“ įgyvendinimui skirtos lėšos seniūnijoms paskirstytos pagal gyventojų skaičių.

Daugiausiai lėšų įvairiems projektams įgyvendinti skirta Kretingos miesto seniūnijai – 15 tūkst. 908 Eur. Jos teritorijoje šiuo metu gyvena 19 tūkst. 568 gyventojai. Kretingos (kaimiškajai) seniūnijai, turinčiai 4 tūkst. 974 gyventojus, skirta 4 tūkst. 44 Eur. Darbėnų seniūnijai (4 tūkst. 470 gyventojų) atiteks 3 tūkst 634 Eur. 3 tūkst. 443 gyventojus turinčiai Žalgirio seniūnijai – 2 tūkst. 799 Eur. Naujajai Vydmantų seniūnijai su 2 tūkst. 371 gyventoju skirta 1 tūkst. 928 Eur, o 2 tūkst. 98 gyventojus turinčiai Imbarės seniūnijai – 1 tūkst. 706 Eur. Kartenos seniūnijai, kurioje gyvena 1 tūkst. 676 gyventojai, – 1 tūkst. 363 Eur, 1 tūkst. 561 gyventoją turinčiai Kūlupėnų seniūnijai – 1 tūkst. 269 Eur. Salantų seniūnijai skirta 1 tūkst. 155 Eur. Šiame mieste šiuo metu gyvena 1 tūkst. 421 gyventojas.

Skirtas lėšas seniūnijų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ar tradicinės religinės bendruomenės galės panaudoti socialinei, vaikų ir jaunimo užimtumo, kultūrinei ir švietėjiškai, sporto ir sveikatinimo veiklai. Taip pat projektams, kurie skatins bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę, sudarys sąlygas joms organizuoti įvairias akcijas ar kitas iniciatyvas viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Pagal birželio 29 dienos Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarkos aprašą, prioritetines kryptis, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai, turės nustatyti išplėstinės seniūnaičių sueigos. Šios sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri ar kurios bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos vykdys projektą.

„Skiriama parama, nors ir nedidelė, tačiau tikimės, kad bent iš dalies padės mūsų rajono bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms gerinti gyvenimo sąlygas ir stiprins jas pačias. Todėl kviečiu seniūnijų bendruomenes atsakingai planuoti veiklas, kad skiriamos lėšos būtų panaudotos racionaliai“, – pažymėjo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas.

 

 Informacinių technologijų skyrius