Pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:521) Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315, koregavimas

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: UAB „Terekas“, Vytauto g. 114, Kretingos m.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio d. įsakymas Nr. A1- „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo Vytauto g. 114, Kretingoje detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 315, koregavimą žemės sklypui, kadastro Nr. 5634/0008:521, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, papildomo naudojimo būdo (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) nustatymas, teritorijos reglamentų nustatymas.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2017 m. gegužės 25 d. iki 2017 m. birželio 7 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretingos m., Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 106 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu : www.kretinga.lt – „Skelbimai“-„Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2017 m. birželio 7 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) LR planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė pasiūlymus gali teikti Planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. El. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt

Apie teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo laiką ir vietą visuomenė bus informuota papildomai.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-442 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. įsakymų projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.