2017 m. gegužės 25 d. 26-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkė

1. Dėl 26-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas – J. Mažeika. 

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-197). Pranešėja – V. Turauskaitė.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. pr. Nr. T1-196). Pranešėjas – G. Jonauskas.

4. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (spr. pr. Nr. T1-184). Pranešėjas – G. Jonauskas.

5. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2017 metams nustatymo (spr. pr. Nr. T1-188). Pranešėjas – G. Jonauskas.

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo (spr. pr. Nr. T1-193). Pranešėjas – G. Jonauskas.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo (spr. pr. Nr. T1-185). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-180). Pranešėja – R. Ruškuvienė.

9. Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinio sąrašo (spr. pr. Nr. T1-190). Pranešėja – S. Jazbutienė.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2017 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų bei 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-198). Pranešėjas – R. Šakinis.

11. Dėl lėšų skyrimo projektui „Kretingos tradicinių amatų centro plėtra, III etapas“ (spr. pr. Nr. T1-194). Pranešėja – V. Turauskaitė.

12. Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (spr. pr. Nr. T1-182). Pranešėja – D. Tranizienė.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2017–2018 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-183). Pranešėja – D. Tranizienė.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-186). Pranešėjas – J. Mažeika.

15. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. pr. Nr. T1-191). Pranešėja – N. Vaičienė.

16. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise (spr. pr. Nr. T1-177). Pranešėja – N. Vaičienė.

17. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. pr. Nr. T1-179). Pranešėja – N. Vaičienė.

18. Dėl sutikimo registruoti buveinės adresą (spr. pr. Nr. T1-176). Pranešėja – N. Vaičienė.

19. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo (spr. pr. Nr. T1-187). Pranešėja – N. Vaičienė.

20. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai (spr. pr. Nr. T1-192). Pranešėja – N. Vaičienė.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. pr. Nr. T1-181). Pranešėja – N. Vaičienė.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (spr. pr. Nr. T1-178). Pranešėja – N. Vaičienė.

23. Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo (spr. pr. Nr. T1-189). Pranešėjas – V. Navajauskas.

24. Dėl gatvės pavadinimo Darbėnų seniūnijoje suteikimo (spr. pr. Nr. T1-195). Pranešėjas – A. Poškys.

25. Informacijos.

 

Sprendimų projektai