Negyvenamųjų patalpų nuomos konkursas

22,07 m2 ploto negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos konkurso sąlygos:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222, Savanorių g. 29A, Kretinga, išnuomoja administracinei veiklai Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 22,07 m2 ploto negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 56/1900 pastatas plane pažymėtas 1B4p, patalpos plane pažymėtos II-1, plotas 17,70 m2, su 4,37 m2 ploto bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis II-31, II-41, registro Nr. 44/101856, unikalus Nr. 4400-0150-4305:8198). Pradinė nuomojamų patalpų 1 m2 kainą – 4,00 Eur per mėnesį.

2. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3. Nuomininkas, Sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Turto nuomos terminas - 10 metų laikotarpiui.

5. Prašymus dalyvauti konkurse reikia pateikti nuo 2017 m. gegužės 17 iki 22 d. Savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29 A, Kretinga, 115 kab., tel. Nr. 75 606).

6. Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT804010041800002334, esančią AB DnB banke.

7. Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. gegužės 11 d. nuo 800 iki 900 val., atsakingas asmuo – Valerijus Nareika, tel. Nr. 8 699 33951.

8. Komisijos posėdis įvyks 2017 m. gegužės 23 d. 900 val., Savanorių g. 29A, Kretinga, 207 kab.