Balandžio 27 dieną – 25-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Balandžio 27 d. 10 val. Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, Kretinga, vyks 25-asis Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 34 klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė pateikiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir rajoninėje spaudoje.

Balandžio 24-26 d. kviečiami komitetų posėdžiai.

Informacinių technologijų skyrius