2017 m. balandžio 27 d. 25-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkė

1. Dėl 25-ojo rajono savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo. Pranešėjas – J. Mažeika.

2. Dėl Rasos Stonkuvienės skyrimo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktore (spr. pr. Nr. T1-173). Pranešėjas – J. Mažeika.

3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-150). Pranešėja – V. Kubilienė.

4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo (spr. pr. Nr. T1-162). Pranešėjas – G. Jonauskas.

5. Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo (spr. pr. Nr. T1-172). Pranešėjas – A. Viskontas.

6. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. pr. Nr. T1-144). Pranešėjai – S. Jazbutienė, J. Barzdys.

7. Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. pr. Nr. T1-148). Pranešėjai – S. Jazbutienė, G. Valinevičius.

8. Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2016 metų ataskaitos (spr. pr. Nr. T1-149). Pranešėjai – S. Jazbutienė, R. Vilčinskas.

9. Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. pr. Nr. T1-145). Pranešėjai – S. Jazbutienė, N. Tertelis.

10. Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2016 metų ataskaitos (spr. pr. Nr. T1-154). Pranešėjai – S. Jazbutienė, R. Surblytė.

11. Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų ataskaitų (spr. pr. Nr. T1-157). Pranešėjai – R. Beniušienė, N. Ciparis.

12. Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2016 metų ataskaitų (spr. pr. Nr. T1-171). Pranešėjos – D. Blagnienė, B. Dirvonskienė.

13. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-165). Pranešėja – D. Blagnienė.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų ataskaitų (spr. pr. Nr. T1-159). Pranešėjos – V. Verbutienė, V. Petrutytė.

15. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo (spr. pr. Nr. T1-169). Pranešėja – V. Verbutienė.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-163). Pranešėja – D. L. Garjonienė.

17. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo (spr. pr. Nr. T1-151). Pranešėja – S. Jazbutienė.

18. Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo (spr. pr. Nr. T1-160). Pranešėja – S. Jazbutienė.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-168). Pranešėjas – R. Šakinis.

20. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m. (spr. pr. Nr. T1-161). Pranešėjas – A. Viskontas.

21. Dėl projekto „Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas“ įgyvendinimo (spr. pr. Nr. T1-170). Pranešėjas – D. Martinkus.

22. Dėl projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimo (spr. pr. Nr. T1-152). Pranešėjas – D. Martinkus.

23. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai (spr. pr. Nr. T1-155). Pranešėja – G. Ringytė.

24. Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo (spr. pr. Nr. T1-166). Pranešėjas – A. Sungaila.

25. Dėl Kretingos rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-167). Pranešėjas – A. Sungaila.

26. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-445 „Dėl Priėmimo į Kretingos meno ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-158). Pranešėjas – A. Sungaila.

27. Dėl turto perdavimo (spr. pr. Nr. T1-147). Pranešėja – N. Vaičienė.

28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (spr. pr. Nr. T1-164). Pranešėja – N. Vaičienė.

29. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. pr. Nr. T1-146). Pranešėja – N. Vaičienė.

30. Dėl neprivatizuojamo žemės sklypo Darbėnų seniūnijoje (spr. pr. Nr. T1-143). Pranešėja – K. Žiaušienė.

31. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-153). Pranešėjas – A. Poškys.

32. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos seniūnijoje (spr. pr. Nr. T1-156). Pranešėjas – A. Gedminas.

33. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (spr. pr. Nr. T1-174). Pranešėjas – J. Mažeika.

34. Informacijos.

 

Sprendimų projektai