Skelbiamas konkursas karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (A lygis 11 kategorija).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą; būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžeto sandaros, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 10 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.

Išsamesnė informacija Bendrajame skyriuje, 209 kab., Savanorių g. 29 A, Kretingoje arba tel.:  (8 445) 510 19, 51 471.

Prašome atkreipti dėmesį, kad dokumentai teikiami tik per Sistemą 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.