Informacija apie projekto projektinius pasiūlymus ir svarstymą su visuomene

Numatomo projektuoti statinio adresas: Laisvės g. 66, Kretingos m. Žemės sklypo kadastrinis adresas: 5634/0007:862.
Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatas (7.13 pagal STR 1.01.03:2017).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. paštas: info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt

Statytojas: Regina Girdziūnienė, tel. 8 684 70924, adresas: Aušros g. 16, Kretingos m.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2017-03-22 iki 2017-04-05. Tel. (8 445) 78199.

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga, tel.: (8 445) 78199, el. paštas info [at] kartografiniaiprojektai [dot] lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 17, Kretinga. (UAB „Kartografiniaiprojektai“ biuro patalpose), 2017-04-05 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai