Kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis

  Darbotvarkė
Kovo 21 d. 14 val. kviečiamas Strateginio planavimo tarybos posėdis. 1. Dėl Vilniaus g. rekonstravimo projekto pristatymo. Pranešėjas – P. Černeckis.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano 2016 metų įvykdymo ataskaitos pristatymo. Pranešėja – V. Turauskaitė.
3. Dėl dvinarės rinkliavos už komunalines atliekas Kretingos rajone nuostatų taikymo nuo 2017 m. liepos 1 d. Pranešėja – S. Jazbutienė.
4. Informacija.