Informacija apie detaliojo plano keitimą

Informacija apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2013 m. gruodžio 18 d. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) 41.1 punktu, informuojame, kad pradedamas rengti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl žemės sklypo Malūno g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas: Antano Maksvyčio 2017 m. vasario 24 d. prašymas. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A1-189 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai: nekeičiant Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano sprendinių, pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:1087), Malūno g. 6, Kretingos m., naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. 8 445 53141, 8 445 51031, 8 445 54503. Faks. 8 445 52448. El. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt, www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: Antanas Maksvytis, Malūno g. 6, LT-97156 Kretinga, Tel. 8 675 64576.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa galima nuo 2017 m. kovo 13 d. iki 2017 m. kovo 27 d. Planavimo organizatoriaus patalpose - Savanorių g. 29A, Kretinga, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 107 kabinete, Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ – „Teritorijų planavimas ir statyba“.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu Planavimo organizatoriui iki 2017 m. kovo 27 d.

Pasiūlymų dėl Detaliojo plano keitimo teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė pasiūlymus gali teikti Planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. El. paštas savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo laiką ir vietą visuomenė bus informuota papildomai.

PRIDEDAMA:

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, 3 lapai.

2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A1-189 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“, 1 lapas.