Kviečiame siūlyti kandidatus Kretingos rajono Garbės piliečio vardui suteikti

Kretingos rajono savivaldybė kviečia visuomenines organizacijas, bendruomenes siūlyti kandidatus Kretingos rajono Garbės piliečio vardui suteikti.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui už Kretingos rajono vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais ir veikla meno, mokslo, kultūros, švietimo, sporto, visuomeninėje ar kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Kretingos rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę.

Siūlymai Garbės piliečio vardui suteikti kartu su kandidato biografija, darbų ir nuopelnų aprašymu, rekomendacija, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija teikiami Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, 115 kab.) iki š. m. balandžio 1 d.
 

Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (komisijos sudėtis)